สรุปรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา Metformin จากฐานข้อมูล Thai Vigibase ระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 2564

jQuery(document).ready(function($) { $.post('https://hpvcth.fda.moph.go.th/wp-admin/admin-ajax.php', {action: 'wpt_view_count', id: '5660'}); });

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 19
TH EN