เครื่องมือแพทย์กลุ่ม Trilogy 100, Trilogy 200, Garbin Plus, Aeris, LifeVent, BiPAP V30, and BiPAP A30/A40 Series – Philips Respironics

ด่วน: การแจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัยเครื่องมือแพทย์กลุ่ม Trilogy 100, Trilogy 200, Garbin Plus, Aeris, LifeVent, BiPAP V30, and BiPAP A30/A40 Series

เรื่อง การเสื่อมสถาพของโฟมลดเสียงและการเกิดอนุภาคของสารอินทรีย์ที่ระเหยได้

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 233
TH EN