เอกสารการประชุมระดมสมอง ณ วันที่ 16-17 ธันวาคม 2553

เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และเกณฑ์การประเมินระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา วันที่ 16-17 ธันวาคม 2553 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 1

เอกสารแนบ

hpvc_1_3_1_100251.rar

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 107
TH EN