เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และรายงานผลการดำเนินการแก้ไข เมื่อวันที่ 7, 8 มีนาคม 2560

การจัดทำรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และรายงานผลการดำเนินการแก้ไข เมื่อวันที่ 7, 8 มีนาคม 2560

เอกสารแนบ

hpvc_1_3_1_100656.zip

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 142
TH EN