เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และรายงานผลการดำเนินการแก้ไข เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และรายงานผลการดำเนินการแก้ไข เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 102
TH EN