5 เมษายน 2562 – การเกิด Serious drug-induced liver injury จากการได้รับยา Actemra (tocilizumab)

จดหมายถึงบุคลากรทางการแพทย์ (Dear Healthcare Professional Letter) แจ้งการเกิด Serious drug-induced liver injury จากการได้รับยา Actemra (tocilizumab)

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 129
TH EN