คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ผลิต นำหรือสั่ง เข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง ยาแผนปัจจุบันสาหรับมนุษย์ โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2565

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 2307
TH EN