เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ผลิต นำหรือสั่ง เข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2565 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 432
TH EN