แนวทางการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ผลิต นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหน้าที่ป้องกันหรือบำบัดโรค สภากาชาดไทย และองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2565

https://online.fliphtml5.com/hvpvl/rtmx/

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 1710
TH EN