Contact us

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์: 0 2590 7307, 7253, 7288, 7261
Email: adr@fda.moph.go.th

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 1071
TH EN