แบบฟอร์มขอใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (ระบบ Host to Host)

เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (เฉพาะการส่งรายงานการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HPVC Form-1)) ซึ่งหากผู้ประกอบการหรือสถานพยาบาลมีความสนใจให้ศึกษาลักษณะมาตรฐานข้อมูลที่จะใช้ในการเชื่อมโยงได้ที่

1. XML file: http://mercurius.fda.moph.go.th/FDA_INDEX/CENTER_SV/DOWNLOAD_FILE/?filepath=C:\FILE_HTH\XML\HPVC-001.xml

2. Manual: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qZL2RphQlFbxr-65PU8er8r84gjlfxoJ496lexwZpMg/edit?usp=sharing

โดยส่งข้อมูลดังกล่าวผ่าน WEB SERVICE ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ่านรายละเอียดคู่มือการใช้งาน WEB SERVICE ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ที่ http://164.115.28.179/AEINFO/NewsPublishView.aspx?ID=12276)

หากสามารถดำเนินการส่งข้อมูลในลักษณะดังกล่าวได้ให้ส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (ระบบ Host to Host) (แบบฟอร์มนี้) ที่ adr@fda.moph.go.th

Attachments

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 1795
TH EN