HPVC Form – 12 – แบบรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ หรือเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคในประเทศ (แบบ ร.ม.พ.1 )

(Medical Device Defect or Adverse Event Report Form for a Domestic Case)

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 488
TH EN