HPVC Form – 13 – แบบรายงานสรุปภาพรวมตามรอบรายงานการเกิดผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์และเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคนอกประเทศ (แบบ ร.ม.พ.2)

(Device Defect and Adverse Event Summary Report Form for Foreign Cases)

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 159
TH EN