Loratadine – serious AE (เช่น ทำให้เสียชีวิต ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล/นอนโรงพยาบาลนานขึ้น อันตรายถึงชีวิต)

loratadine – serious AE (เช่น ทำให้เสียชีวิต ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล/นอนโรงพยาบาลนานขึ้น อันตรายถึงชีวิต)

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 146
TH EN