สรุปรายงานอาการไม่พึงประสงค์ของยา metformin กับอาการ lactic acidosis จากฐานข้อมูล Thai Vigibase ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 ถึง 31 ตุลาคม 2564

สรุปรายงานอาการไม่พึงประสงค์ของยา metformin กับอาการ lactic acidosis จากฐานข้อมูล Thai Vigibase ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 ถึง 31 ตุลาคม 2564

Metformin Lactic Acidosis ึ้นเว็บ

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 336
TH EN