Newsletter 1 – 2554 – มติคณะกรรมการยา เพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่มีส่วนประกอบของยา Rosiglitazone

Newsletter 1 – 2554 – มติคณะกรรมการยา เพิกถอนทะเบียนตำรับยาที่มีส่วนประกอบของยา Rosiglitazone

เอกสารแนบ

hpvc_21_5_0_100840

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 282
TH EN