Newsletter 2/2566 – แจ้งเตือนเรื่องความปลอดภัย เรื่อง ให้ใช้ตัวกรองและตั้งค่าแจ้งเตือนของเครื่องมือแพทย์กลุ่ม Trilogy Evo /Trilogy Evo O2/Trilogy EV 300 ที่ผลิตโดยบริษัท Philips Respironics เนื่องจากอาจเกิดฝุ่นและสิ่งสกปรกจากสิ่งแวดล้อมเข้าท่ออากาศ ที่มีอันตรายอาจทาให้เกิดภาวะเลือดขาดออกซิเจน (hypoxemia)

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 714
TH EN