รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากผู้บริโภค

ข้อมูล

 

ประเภทผลิตภัณฑ์

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้แจ้งรายงาน

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปผู้ได้รับผลกระทบ

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 

ส่วนที่ 4 เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

  • การหยุดใช้/การใช้ต่อ

 

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร
RSS
สถิติผู้เข้าชม 7371
TH EN